A52

钻孔玻璃加工适用行业
1、家具玻璃
2、淋浴房玻璃 
3、建筑点式玻璃
4、阳台/楼梯扶手玻璃
5、观光电梯玻璃
6、玻璃门玻璃


技术参数

钻机 X Y  轴有效移动范围
X轴
                     0-3500
                 mm
Y轴
                     0-900                 mm
钻机 X Y 轴移动精度X轴
                     ±0.3                 mm
Y轴                     ±0.3                 mm
钻孔直径范围
                     Φ6-Φ30                 mm
钻机 X Y 轴移动速度X轴
                     0-300                mm/s
钻孔丝杆推进速度Y轴                     0-50                mm/s
Z1 Z2轴                     0-3                mm/s
设备外形尺寸                                长X宽X高            6700x5000x1660 mm
设备高度                                               900+/-20 mm
加工玻璃厚度                                                    4-12 mm
加工玻璃最大:长度 X 宽度                                                  3500x2500
加工玻璃最小:长度 X 宽度                                                   1200x300


上一个: A11A-1
下一个: A-62