A15-3

钻孔玻璃加工适用行业
1、炉面玻璃 
2、家电面板玻璃 
3、家电玻璃
4、电视/显示器面板,背板,底座玻璃
5、灯具玻璃
6、各行业小规模的钻孔玻璃
7、汽车/工程车侧档玻璃 


技术参数


钻机XY轴有效移动范围
X 轴   
                   0-800
                   mm
Y 轴 
                   0-500                   mm

钻机XY轴移动精度
X 轴                   ±0.2                   mm
Y 轴                   ±0.2                   mm
钻孔玻璃厚度
                   -12                   mm
钻孔直径范围

                   Φ6-Φ50                   mm

钻机XY轴移动速度
X 轴                   0-250                   mm/s
Y 轴
                   0-250                   mm/s
钻孔丝杆推进速度
Z1 轴-Z2轴      

                  0-3
                  mm/s
设备外形尺寸                                                        长X宽X高     2000x1600x1700mm
设备基准操作高度                                                                  900+/-20 mm


上一个: A-16
下一个: A11-2